ОТРАСЛИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТУРИЗЪМ


Изграждане на трафопост, кабели 20 kV, захранване по ниско напрежение, ел. табла, табла КИП и ОВ за хотел „Пампорово” – „Виктория груп”.


Изграждане на силови и осветителни инсталации на хотелски комплекс „Стената” – Пампорово.


Проектиране и изграждане на трафопост за курортно селище в Созопол.


Изграждане на електрически инсталации на хотел „ Стената” в кк „ Пампорово”.


 Енергетика и
инфраструктурно строителство
 Обекти с обществено предназначение
 Строителна индустрия
 Промишленост
 Хранителна промишленост
 Търговия с горива
 Туризъм
 ГАЛЕРИЯ
ТУРИЗЪМТУРИЗЪМ
ТУРИЗЪМ
© Елфор ЕООД. Graphic design: Intel Design. Web: Idea Studio.