ОТРАСЛИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОМИШЛЕНОСТ


Проектиране и изграждане на трафопост, промишлени и осветителни инсталациии на Фабрика за производство на велпапе и опаковки на фирма „Темподем” – с. Труд.


Изграждане на трафопост силови и осветителни инсталации на фабрика за опаковки КАМ 919.


Изграждане на трафопост силови и осветителни инсталации на металообработващо предприятие край Пловдив.


Изграждане на трафопост силови и осветителни инсталации на фирма „Солвекс” – Кричим.


Проектиране и изграждане на трафопост с въздушно отклонение 20 kV, промишлени и осветителни.

инсталации, ел. табла на Фармацевтична фабрика на фирма „Вин+Д” – София.


Проектиране и изграждане на четири възлови подстанции 20 kV с трансформатори за разширението на завод на “LIEBHER” В Промишлена зона Радиново. Енергетика и
инфраструктурно строителство
 Обекти с обществено предназначение
 Строителна индустрия
 Промишленост
 Хранителна промишленост
 Търговия с горива
 Туризъм
 ГАЛЕРИЯ
ПРОМИШЛЕНОСТПРОМИШЛЕНОСТ
© Елфор ЕООД. Graphic design: Intel Design. Web: Idea Studio.